LINK-SIC stage 2

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för systemteknik
Bidrag från Vinnova 7 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

LINK-SIC är ett centrum för universitets-industrisamverkan, inom områdena reglerteknik och signalbehandling, som syftar till långsiktiga kontakter för uthållig samverkan i områden vitala för svensk systembyggande industri. Sammanfattningsvis har LINK-SIC efter de fyra åren av etapp II uppnått uppsatta mål både vad gäller kvantitativa indikatorer och i övrigt. Centret är av stor betydelse för de deltagande företagen och de har ett stort engagemang i att koppla forskningen som bedrivs i centret till respektive företags innovationskedja, produktutveckling och kunskapsbas.

Resultat och förväntade effekter

Under etapp II genomfördes en framgångsrik utvärdering av LINK-SIC, då en panel bestående av internationella utvärderare konstaterade att LINK-SIC är ett mycket väl fungerande och produktivt center och ett ledande exempel på Vinnovas ´Industry Excellence Center´-program. Efter de fyra åren av etapp II kan vi konstatera att flera framgångsrika utvecklingsresultat har uppnåtts och industriell implementering pågår. Sammantaget under etapp II har LINK-SIC producerat 16 avhandlingar (Lic-8; PhD-8) och 39 examensarbeten samt publicerat 70 vetenskapliga artiklar.

Upplägg och genomförande

LINK-SIC är indelat i tre fokusområden, Aerial Vehicles and Marine Vessels, Industrial Robotics och Automotive Systems. Inom respektive område definieras projekt som i huvudsak ligger relativt tidigt i utvecklingskedjan för att möjliggöra förnyelse och innovation. Aktiviteter prioriteras där behov för FoU identifieras hos de industriella partnerna och när ny teknologi eller nya forskningsresultat som kan ge stor betydelse för respektive part identifieras. Under etapp II har projektens upplägg vidareutvecklats och nya system för uppföljning och rapportering har införts.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.