Ledarutveckling för en sammanhållen e-förvaltning

Diarienummer 2013-03999
Koordinator KUNGSBACKA KOMMUN
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Resultat enligt projektets syfte: En modell för ledarutveckling är framtagen och består av följande delar: Ett utvecklingsprogram som består av 3 block, UL (Försvarshögskolans Utvecklande Ledarskap), studie av en aktivitetsbaserad arbetsplats, samt verktyg och metoder för utveckling av e-förvaltning inom kommunal sektor. En metod enligt Dataföreningens standard e-Medarbetare, - dynamisk kompetenssäkringen som kan anpassas efter organisationens riktlinjer och behov. En metod för skuggning där chefer/ledare där chefer tjänstgör i kommunens transnationella nätverk.

Resultat och förväntade effekter

Metod och funktionsbeskrivning skall vara framtagen till mitten 2014 för att sedan under 2014- 2015 genomföras praktiskt och omfatta 300 ledare/chefer: Målet är uppfyllt i alla delar. Dock så genomförs breddutbildningen efter godkännande av en andra pilot och genomförs under åren 2015-2016 En pilotutbildning är genomförd och med deltagare från region Halland Projektet levererar en rapport under september 2014 till SKL Projektets alla frågeställningar är besvarade och finns i projektets slutrapport.

Upplägg och genomförande

Första kvartalet 2014 genomfördes systematiskt arbete inom ovanstående fyra områden i syfte att samla in så mycket källmaterial som möjligt. Därefter så bokades det studiebesök vid några framgångsrika myndigheter/företag i syfte att identifiera god exempel i framkant. Projektet besökte Swedbank, Försäkringskassans huvudkontor samt Nacka kommun. Projektet har även studerat Kungälv kommuns utvecklingskontor. Utifrån fakta, studiebesök och inte minst egna erfarenheter så fokuserades arbetet på den konkreta kompetensförstärkningen ovan kallat utvecklingsprogrammet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.