Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Lätt och stark textil för skyddsprodukter

Diarienummer
Koordinator SAAB Barracuda AB
Bidrag från Vinnova 468 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - oktober 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för SIP LIGHTer
Ansökningsomgång LIGHTer - ny kunskap och kompetens i branschöverskridande samverkan

Syfte och mål

Projektet "Lätt och Stark textil för skyddsprodukter" har som mål att utveckla textil som är betydligt lättare och starkare än de textiler som traditionellt används för t.ex. sågskydd och maskeringsmaterial. Syftet är att förbättra arbetsmiljön, komfort och skydd, för användarna av slutprodukterna, samtidigt som miljöbelastningen vid transporter sjunker tack vare den lägre vikten.

Resultat och förväntade effekter

Två textiler har tillverkats i projektet där båda består av en blanding av garner med extrema egenskaper. Dessa textiler är 30-40% lättare, och 10-15% starkare, än motsvarande textil tillverkat i traditionellt material i.e. polyester. För en skogsarbetare innebär detta att arbetet med att bearbeta skog med motorsåg kan göras med smidigare skyddskläder och på så sätt höja säkerheten för arbetaren. På samma sätt innebär det att soldaten får lyft som är lättare och kan istället bära med sig vatten och övrig utrustning.

Upplägg och genomförande

Det ettåriga projektet var indelat i en förstudiefas, en produktionsfas och en analysfas. Under förstudiefasen genomfördes en inventering av garner med extrema egenskaper med avseende på vikt, styrka och densitet. Utifrån inventeringen designades ett flertal intressanta textilkonstruktion, där två olika designer valdes ut. Därefter inleddes en period av produktionsanpassning där stickmaskiner fick anpassas för de nya materialen. Prototyptillverkning tog därefter fart och prover tillverkades. Dessa genomgick sedan kvalitetskontroll och materialanalys.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 oktober 2018

Diarienummer 2018-02848

Statistik för sidan