Laserytbeläggning med högentropimaterial

Diarienummer 2014-01892
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - oktober 2015
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång 2014-00838-en

Syfte och mål

Högentropimaterial är en ny typ avmetalliska material. Materialet bygger på principen med flera legeringselement i ungefär lika proportioner. Materialdesignen innebär att materialet bildar normala kristallina system och inte metallglas. Pulvervägen är en lämplig väg för att åstadkomma bra mikrostrukturkontroll och snabb materialutveckling.Iprojektet har visats hur man kan ta ett nytt material från idé via pulver till slutlig demonstrator i form av en laserytbeläggning. Målluppfyllelsen är därmed god för projektet ifråga.

Resultat och förväntade effekter

I projektet har visats hur högentropimaterial kan tas fram med stöd av teori/modellering, tillverkas i pulverform och slutligen processas i form av laserytbeläggningar. Projektet har därmed demonstrerat potentialen för ett nytt materialkoncept och även visat på en väg hur man praktiskt skulle kunna etablera snabb materialutveckling. Tillskapandet av skikt en intressant väg då man kan inrikta sig på skiktets funktion och kvalitet och i mindre grad ta hänsyn till strukturell lastbärande förmåga.

Upplägg och genomförande

Arbetet har genomförts i samverkanmellan Chalmers (Material- och tillverkningsteknik), Höganäs och Swerea KIMAB.Chalmers har svarat för materialdesign och karakterisering,Höganäs har svarat för pulvertillverkning, laserytbeläggning samt nötningsprovning och Swerea KIMAB har svarat för materialmodellering. Genom upplägget och partnerskapet har experimentell och teoretisk kompetens förenats och kedjan från idé till demonstration säkerställts.

Externa länkar

http://www.metalliskamaterial.se/sv/forskning/laserytbelaggning-med-hogentropimaterial/

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.