Långtidsuppföljning av skador från trafikolyckor

Diarienummer 2014-06078
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER - Fordons- och trafiksäkerhetscentrum
Bidrag från Vinnova 45 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är stärka projektledarens ledarskapegenskaper och vetenskapliga djup genom att samarbeta med forskare i en internationell miljö. Syftet för forskningen är att bättre förstå långsiktiga konsekvenser för människor skadade i trafikolyckor och vilka åtgärder som behöver tas för att minska lidande. Målet var att utarbeta ett fullständigt projektförslag till VINNMER Marie Curie Industry Outgoing Grant vars ansökan lämnades in i mars 2015.

Resultat och förväntade effekter

Involverade organisationer utökade sitt forskningsnätverk genom detta besök. Projektledaren tillsammans med mottagande organisation engagerade ytterligare ett institut som förväntas inverka positivt på projektledarens utveckling som forskningsledare. Vid besöket utformades en karriärplan samt en projektplan som sammanställdes i en fullständig ansökan för VINNMER Marie Curie Industry Outgoing Grant och lämnades in i mars 2015.

Upplägg och genomförande

Projektledaren besökte två ledande medicinska institut som ledde till ett samarbete mellan alla tre organisationer i den fullständiga ansökan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.