Krinova Incubator & Science Park

Diarienummer 2017-04953
Koordinator Krinova Aktiebolag - Krinova Incubator & Science Park
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet är att utveckla Krinovas verksamhet, som man driver för inkubations-, innovations- och växtstöd, tillsammans med branschkollegor. Målet är att utveckla Krinova så att de förblir ett evigt startup i sin karaktär, det är viktigt för förståelsen när man servar företag i en startup situation. Krinova vill vara en verksamhet: Som medskapar företag och innovationer. Där utmaningsdriven och öppen innovation är personifierad i filosofi/praktik Där designmetodik är basen för de processer som drivs och det stöd som ges Som har många medskapare i en stor internationell Food Community.

Förväntade effekter och resultat

Resultat: ”extraprenörs” (business designers), som medskapar värde i företagen och innovationsprojekten Utmaningsdriven och öppen innovation som grund för arbete och aktiviteter Designmetodik i praktisk tillämpning genom metoder och verktyg En levande och växande ftg ”Community” Effekter: Fler 10/10/10 företag Fler jobb i bolagen vi jobbar med Bättre lönsamhet/tillväxt i bolagen Ökad innovationsförmåga i företag, studenter och forskare Fler företag i Krinova science park En företags ”community” med >1000 ftg

Planerat upplägg och genomförande

Planerat upplägg och genomförande -Aktivt deltagande på ERFA mötena genom SISPs -Utveckling av rollen som Business Designer löpande arbetsmöten varannan vecka -Aktivt värdegrundsarbete löpande arbete på Krinovas veckomöten. -Rekryterings- och kompetensutvecklingsplaner utifrån utmaningsdriven och öppen innovation -Utveckling av verktyg och metoder genom designmetodik aktiv försäljning av processer och verktyg tvingar fram utveckling

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.