KOREA EUREKADAY 2013-Obducat Technologies

Diarienummer 2013-02303
Koordinator OBDUCAT TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid maj 2013 - juni 2013
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars