Konkurrenskraftiga termoplastkompositer av formpressad textil

Diarienummer 2014-03398
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för textil och plast
Bidrag från Vinnova 1 987 036 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har visat att kantklipp av formpressad textil kan materialåtervinnas till värdefulla termoplastkompositer, både med naturfibrer och glasfibrer som förstärkningsfiber, till en lägre kostnad än jämförbar nyråvara. Möjligheten att ta fram liknande material från demonterade fordon demonstrerades.

Resultat och förväntade effekter

Utveckling av termoplastkompositer från formpressad textil fortgår efter projektets avslut. Användare av formpressad textil har fått bättre förståelse för hur komponenter skall göras återvinningsbara.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes enligt projektplanen där material samlades in från olika källor, dess egenskaper karaktäriserades och termoplastiska kompositer togs fram. Prototyper tillverkades av de framtagna materialen och utvärderades av företagen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.