Konceptdesign - kundanpassad design och resurseffektiv produktion

Diarienummer 2015-01404
Koordinator Linköpings universitet - IEI
Bidrag från Vinnova 189 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - november 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång BioInnovation 2015

Syfte och mål

I ett samhälle med fokus på tillväxt och hållbarhet har byggandet en viktig roll. Projektet syftade till att visa på hur en metod för bostadsbyggande kan se ut som väger samman effektivt utnyttjande av resurser (industriell produktion) och slutkundens önskemål på individualitet (arkitektonisk design). Målet med projektet var att beskriva en metod för hur designen kunde vävas in i industriell produktion och process.

Resultat och förväntade effekter

God kunskap om byggsystemet, bra kännedom om slutkunders önskemål, korta beslutsvägar mellan aktörer samt tillit i processen, är resultat som framkommit i projektet. Projektresultatet bekräftar tidigare resultat om möjligheten att med industriellt byggande skapa goda boendemiljöer, men visar också vikten av en integrerad process. Konceptdesign kan som begrepp visa på vikten av att integrera aktörer längs byggvärdekedjan och hur design och en industriell process kan influera varandra.

Upplägg och genomförande

Projektet behandlar bostadsbyggande och specifikt nyproduktion. Traditionellt sker bostadsbyggandet sekventiellt och med en förhållandevis stor andel av tidsåtgången på byggarbetsplatsen. För att skapa resurseffektivitet har projektet studerat hur designen och kundönskemål påverkar ett industriellt byggande, samt utmaningen i designarbetet av byggnad och process utifrån ett arkitektoniskt och byggherreperspektiv. Projektet har följt ett pågående byggprojekt inom ramen för Bo och samhällsbyggnadsmässan Vallastaden 2017 i Linköping.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.