Komponenter för kvantdatorer

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Microtechnology and Nanoscience
Bidrag från Vinnova 2 819 999 kronor
Projektets löptid augusti 2019 - augusti 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Forsknings- och innovationsprojekt 2019

Syfte och mål

Att demonstrera en lågbrusig transistorbaserad mikrovågsförstärkare med mindre än 0.1 milliwatt effektförbrukning anpassad för kvantdatorsystem.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att resultera i en prototypförstärkarmodul vilken kommer att ge nödvändig kunskap och teknologi för beslut om framtida produktifiering och kommersialiering. Ett lyckat projektresultat och nyttiggörande har hög potential för den internationella kvantdatormarknaden.

Planerat upplägg och genomförande

De två parterna har delat upp projektet i 5 arbetspaket: WP1 Quantum HEMT development WP2 Quantum LNA Design WP3 Quantum LNA Fabrication WP4 Module Prototyping WP5 Test Qubit Readout

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 juni 2019

Diarienummer 2019-02087

Statistik för sidan