Katalyserande möten - att använda samarbeten för att utveckla samverkan

Diarienummer 2013-04747
Koordinator Stockholms universitet - Avdelningen för externa kontakter
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2017
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet har bidragit till att skapa processer och verktyg som underlättat utvecklingen av Stockholms universitets samverkans- och innovationsstrategi. Arbetet har resulterat i ökat stöd till kärnverksamheten för att initiera, utveckla och formalisera samverkan. Detta har ytterligare förbättrat utbytet med det omgivande samhället vilket stärker kvaliteten i forskning och utbildning och bidrar till utvecklingen i samhället.

Resultat och förväntade effekter

Mötesformer, förankringsprocesser, checklistor, inspirationsseminarier och kommunikation och spridning av samverkansexempel är konkreta resultat av projektet, vilket underlättat initiering och utveckling av samverkansprojekt, formaliserad samverkan och avtal med strategiska partners. Samverkansarbetet på SU har synliggjorts och skapat en större medvetenhet om samverkan.

Upplägg och genomförande

Arbetet i projektet har skett i samarbete med representanter från kärnverksamheten genom workshops, seminarier och intervjuer. Detta har underlättat förankring och användning av verktygen. Under arbetets gång har utmaningar och behov identifierats vilket resulterat i ytterligare utvecklingsprojekt som alla bidragit till utvecklingen av samverkansorganisationen på SU.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.