Katalogisering av svenska APIer och deras användning

Diarienummer
Koordinator DOPTER AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - juli 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att förbättra den svenska API-katalogen (tidigare tillgänglig på mashup.se/apikatalog) med mer data och mer funktionalitet så att den kan inspirera innovatörer och få fler att använda svenska APIer.

Resultat och förväntade effekter

I svenska API-katalogen finns nu fler svenska APIer listade än tidigare, och det finns mer data om varje API än tidigare. Dessutom finns även applikationer som använder dessa APIer med. All denna information är öppet tillgänglig via katalogens eget API. Detta gör det enklare för svenska utvecklare och entreprenörer att de hitta APIer som de behöver i sina projekt. Det gör det också enklare för de som publicerar APIer att får fler som använder APIet.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i 4 faser: 1) Implementation av katalogens API & tillhörande backend. 2) Identifiera & klassificera svenska APIer/applikationer som tidigare inte var med i katalogen. 3) Uppdatera data om de APIer som redan sedan tidigare fanns med i katalogen. 4) Implementation av en webbsajt där denna data presenteras och är sökbar Att utveckla APIet först visade sig vara rätt strategi eftersom det gjorde att vi var tvungna att använda vårt eget API när vi implementerade sajten. Detta resulterade i ett bättre API då flera buggar fixades & presetandaförbättringar gjordes.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-04062

Statistik för sidan