Kalmar Science Park Incubator Sokrates

Diarienummer 2016-02886
Koordinator Kalmar Science Park AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - april 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet gav oss möjlighet att bredda och fördjupa oss i marknadens behov och förutsättningar samt i de tekniska, immaterialrättsliga och affärsmässiga utmaningarna. Vår kunskap om problemområdet och om affärsmöjligheten har ökat kraftigt och vårt nätverk med samarbetspartners och leverantörer har utvecklats.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har gett oss det fundament vi behöver för den fortsatta utvecklingen, såväl tekniskt som affärsmässigt och finansiellt. Vi har också lärt oss om svårigheter och utmaningar, vilket har lett till strategiska omtag gällande tänkt affärsmodell och produktlansering.

Upplägg och genomförande

Upplägget och genomförande har fungerat väl, sånär som på vissa förseningar från leverantörer. Vi har haft en bred ansats för att försöka täcka de områden som är centrala för den fortsatta utvecklingen. Upplägget har gett viktiga svar och har pekat ut de kritiska punkterna som kommande arbete måste fokusera på.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.