JAPPA - framtidens marknad för timanställningar

Diarienummer 2015-02173
Koordinator NEW TERMS AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Syfte och mål med projektet var att ´ta vår plattform från tidig men lovande betafas till en kommersiell, skalbar och robust plattform som går att lansera på flera internationella marknader´. Mycket arbete har lagts ner för att nå målen och vi anser oss ha gjort så i samband med projektets slut, jan/feb 2016. Plattformen genererade under sina första 7,5 månader intäkter på över 1 MSEK, attraherade nästan 10 000 arbetsvilliga kandidater och hundratalet kunder. Tillströmningen har kommit att hanteras relativt väl av plattformen vilket tyder på en god skalbarhet och robusthet.

Resultat och förväntade effekter

Vi väntade oss ett ökat intresse för JAPPA, både från kunder och från dem som vill jobba extra. Vi förväntade oss också en accelererande försäljning och därtill att vår samling av affärsmodellhypoteser alltmer hade kommit att verifieras till att ta formen av en verifierad och skalbar affärsmodell. Detta har vi med råge nått.

Upplägg och genomförande

Inom AP1 - optimering av affärsmodellen - har vi jobbat så nära kunderna som möjligt. Under perioden har fler än 150 fysiska kundmöten ägt rum och framförallt de inledande mötena hade karaktären av att snarare lära sig av kunderna än att försöka sälja något. Rena experiment har också genomförts. Inom AP2 - optimering av tekniken - har användardata spelat stor roll i hur beslut har tagits. Exempelvis upptäckte vi ett tapp av användare i en särskilt del i registreringsprocessen. En ny process lanserades, utvärderades och visade sig kraftigt förbättra andelen fullföljda registreringar.

Externa länkar

JAPPA - framtidens arbetsmarknad för timanställningar JAPPA - framtidens arbetsmarknad för timanställningar

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.