iVIS - Innovativt Verksamhetssystem för Skolan

Diarienummer 2014-03595
Koordinator FÖRENINGEN SAMBRUK - Sambruk
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - juli 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång

Syfte och mål

Vårt mål har varit att skapa en helt öppen grundläggande skoladministrativ plattform som bas för skolans fortsatta digitalisering (för att öka digitaliseringshastigheten och stimulera användarstyrd utveckling). Vi ville ge skolan direkt och fullständig kontroll över sin egen IT-infrastruktur, genom: Öppenhet, Modularitet, Mobilitet, Molnbaserade tjänster. Samtliga punkter har uppfyllts. IVIS är en fullt fungerande plattform med två exempelmoduler (Skolskjutsansökan och Incidentrapportering) och kommer under hösten 2016 att användas skarpt i pilotdrift.

Resultat och förväntade effekter

Projektets effektmål var att flytta kostnader från leverantörsfokuserade affärsmodeller m m - till användardriven innovation, flexibilitet och flera, nya leverantörer. Det övergripande målet är att förenkla för mindre aktörer att bidra till skolans digitalisering. Målen är på väg att uppfyllas genom att f n tre kommersiella aktörer är intresserade av att bidra med nya tjänster. Vi har satt upp testsystem där elever och personal kan utveckla. Det finns skolor som vill använda utvecklade tjänster. Vår modell väcker intresse hos andra delar av offentlig verksamhet t ex inom eHälsa.

Upplägg och genomförande

Projektets styrgrupp har bestått av Föreningen Sambruk, imCode Partner AB samt repr för skolan. Utveckling har skett i nära samverkan med skolans sakkunniga. I vår referensgrupp finns nyckelpersoner, bl a från SKL. Arbetsmetodiken var agil, iterativ utveckling i små steg. All teknisk utveckling har skett mot öppen källkod och med öppen dokumentation. Projektets informationsmodell har analyserats av Owen Ericsson, (lektor, UU), säkerhet av Crisp, samt det potentiella kommersiella ekosystemet av Björn Lundell (bitr prof, HIS). Ett antal informationsinsatser har genomförts.

Externa länkar

Projektets webbsida / the projects web site. imCode Partners information om projektet. Information om iVIS på OSOR - Open source observatory (EU) Föreningen Sambruks sida för projektet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.