Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IT-sourcing med innovationsförmåga

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN IMIT
Bidrag från Vinnova 1 780 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - september 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande syftet är att på vetenskaplig grund bidra till innovationsförmåga i Nackas IT-sourcing och utveckla samt sprida ny managementkunskap till en bredd av aktörer om hur innovationsförmåga kan realiseras vid IT-sourcing i offentlig sektor. Detta har skett genom löpande samverka och dialog med såväl Nacka kommun, KnowIT samt de nya IT-leverantörerna. Vidare spridning har skett genom en öppen utbildningsmodul i digitalt format, genom workshops och seminarier samt genom en sammanfattande skrift - ”Guide till IT-sourcing och innovation; lärdomar från Nacka Kommun”.

Resultat och förväntade effekter

Resultat lokalt- genomförd upphandling med fokus på innovation - genomförd och lyckad. fortsatt arbete med att utveckla innovationskraft inom IT-funktionen. Resultat spridning - seminarier, workshops samt publicering av Guide till IT-sourcing och innovation; lärdomar från Nacka Kommun. Online utbildningsmodul kring IT soucing och innovation.

Upplägg och genomförande

Projektet har följt en skarp upphandlingsprocess och uppstartsfas vid ny IT-sourcing, med avsikt att stödja implementering av nya sourcingrelationer med fokus på ökad förmåga till innovation inom IT-området.Projektet bygger på en aktionsforskningsmetodik. Baserat på de resultat som genererats i projektet harforskargruppen har forskargruppen tagit fram en guide för management av innovation i IT-sourcing.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03216

Statistik för sidan