IT-sourcing med innovationsförmåga

Diarienummer 2016-03216
Koordinator STIFTELSEN IMIT
Bidrag från Vinnova 1 780 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - september 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Projektet ska med en aktionsforskningsansats stödja Nacka kommuns ambition att öka innovationsförmågan i sina sourcingrelationer. Genom att tillämpa befintlig kunskap kring IT-sourcing, innovation och partnerskap i nätverk på ett pågående fall vidareutvecklas kunskapen och ett praktiskt ramverk för management av innovation i IT-sourcing. Metodiken innebär ett nära samarbete med Nacka och att resultat tas fram iterativt. Därmed skapas löpande resultat som bidrar till Nackas utveckling av innovationskraft i pågående sourcingrelationer.

Förväntade effekter och resultat

Det övergripande syftet är att på vetenskaplig grund bidra till innovationsförmåga i Nackas IT-sourcing och utveckla samt sprida ny managementkunskap till en bredd av aktörer om hur innovationsförmåga kan realiseras vid IT-sourcing i offentlig sektor. Resultaten ska bidra till både offentliga och privata organisationers förmåga att etablera samarbetsformer, koordinering och resursallokering i IT-sourcing som ger förutsättningar för innovation.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att följa och stödja implementering av nya sourcingrelationer med perspektiv från forskning om partnerskap, sourcingstrategier och innovation. Empiriskt kommer ett innovationsbehov i olika delar av Nackas verksamheter att identifieras och klassificeras utifrån en skala från stegvis och radikal innovation. Resultaten kommer att ingå som underlag för att utforma och utveckla samarbetet med leverantörer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.