Isolerplatta av Cellulosa

Diarienummer 2015-01581
Koordinator Swedish Woodfibre Boards AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - juni 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Projektets syfte var ta fram en miljövänlig plattprodukt baserad på termomekanisk pappersmassa (TMP) som kan patenteras för att kunna kommersialiseras via produktion på licens. Mål: - Att ta fram ett koncept/recept utifrån dörrkunders krav för tillverkning. - Att säkerställa imateriella rättigheter för detta koncept. - Att få en marknadsstudie dokumenterad med kartlagda kunder och konkurrenter. Samtliga mål har uppfyllts i form av ett patentsökt koncept, en producent som vill licenstillverka och en stor kund som vill ha initial ensamrätt på användning av plattorna i en tillämpning.

Resultat och förväntade effekter

Resultat: - Ett koncept/recept för tillverkning av isolationsskivor av TMP-cellulosa där egenskaper styrs av sortering och raffinering av olika fiberstorlekar. - Inskickad patentansökan avseende konceptet. - Ett fortsättningsprojekt för att bygga en testanläggning tillsammans med en leverantör och en kund. - Avtal med leverantör och kund för produktion av fiberplattor. - En marknadsundersökning som beskriver kundsegmentet dörrar och konkurrenters skivor inklusive prisbilder och aktuella volymer. - Utvecklad kompetens om skivtillverkning, TMP-cellulosa och marknad. Resultaten har lett fram till beslut om ett fortsättningsprojekt för att tillsammans med kund och leverantör bygga en testanläggning.

Upplägg och genomförande

Aktiviteter: - Inventering och beskrivning av kundkrav. - Marknadsanalys. - Utveckling av recept/koncept. - Tillverkning av testplattor och testning av egenskaper (iterativt). - Produkt- och produktionskalkyler. - Framtagande av patentansökan. Processen var iterativ genom att utifrån tester ta fram algoritmer för att beräkna egenskaper beroende på fiberfraktioner och framför allt densitet. Patentansökan baseras på resultaten av konceptutvecklingen med tillhörande tester.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.