iQMatic - framtidens autonoma transportsystem

Diarienummer 2012-04626
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Avd Research & Advanced Engineering, REPA
Bidrag från Vinnova 27 751 729 kronor
Projektets löptid februari 2013 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har genom ett systematiskt samarbete mellan industri och akademi arbetat igenom olika aspekter av automatiska fordon. Studierna har avhandlat sensorer, sensorfusion, reglerteknik, planering av körväg, kommunikation samt hur ett ledningssystem för automatiska fordon skulle kunna fungera. Inom ramen för detta projekt har ett tungt fordon försetts med sensorik och beräkningssystem för att tillsammans med ledningssystem, även detta utvecklat inom projektet, på ett säkert sätt kunna genomföra självständiga köruppdrag utan stöd av förare.

Resultat och förväntade effekter

Funktioner för autonomframdrift av fordon har utvecklats, inklusive styrning och reglering i interaktion med befintliga fordonssystem, ledningsplattform för uppdrag, övervakning och statistik- och produktionsdata. Resultaten har varit mycket goda och vid demonstrationer har vi fått mycket god respons och det finns idag många artiklar angående iQMatic publicerade i tidningar och på nätet. Denna publicitet bedömer vi har ökat intresset för tekniken och forskningen bakom automatiska fordon vilket på sikt stärker Sveriges konkurenskraft inom detta mycket viktiga område.

Upplägg och genomförande

Det har varit mycket nyttigt och givande att ha en riktig fullskalig forskningsplattform som kunnat användas för att genomföra experiment och söka svar på forskningsfrågor inom området. Genom projektet har fem doktorander erbjudits en unik möjlighet att med data från riktiga körningar och situationer kunna utveckla lösningar som i flera fall även kunnat validerats genom forskningsplattformen. Även ett 20-tal examensarbeten har genomförts inom ramen för projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.