Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

iQMatic - finansiering av sista året

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Avd REP
Bidrag från Vinnova 8 692 757 kronor
Projektets löptid januari 2016 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Slutrapport 2013-03964_SV.pdf (pdf, 487 kB)

Syfte och mål

Projektet har genom ett systematiskt samarbete mellan industri och akademi arbetat igenom olika aspekter av automatiska fordon. Studierna har avhandlat sensorer, sensorfusion, reglerteknik, planering av körväg, kommunikation samt hur ett ledningssystem för automatiska fordon skulle kunna fungera. Inom ramen för detta projekt har ett tungt fordon försetts med sensorik och beräkningssystem för att tillsammans med ledningssystem, även detta utvecklat inom projektet, på ett säkert sätt kunna genomföra självständiga köruppdrag utan stöd av förare.

Resultat och förväntade effekter

Funktioner för autonomframdrift av fordon har utvecklats, inklusive styrning och reglering i interaktion med befintliga fordonssystem, ledningsplattform för uppdrag, övervakning och statistik- och produktionsdata. Resultaten har varit mycket goda och vid demonstrationer har vi fått mycket god respons och det finns idag många artiklar angående iQMatic publicerade i tidningar och på nätet. Denna publicitet bedömer vi har ökat intresset för tekniken och forskningen bakom automatiska fordon vilket på sikt stärker Sveriges konkurenskraft inom detta mycket viktiga område.

Upplägg och genomförande

En viktig faktor vid genomförandet av detta projekt har varit att industripartners och akademi tillsammans har utvecklat en forskningsplattform som använts för praktisk utvärdering av framtagna metoder inom perception, planering och reglering. Arbetet i projektet har skett med ett tätt samarbete mellan akademin och de industriella partnerna där doktoranderna aktiva inom projektet har tillbringar en stor del av sin tid på Scania i Södertälje och aktivt jobbat med industripartnerna på en daglig basis. Detta arbete har resulterat i ett 20-tal artiklar och avhandlingar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 februari 2020

Diarienummer 2013-03964

Statistik för sidan