IP-Strategi-SwerimAB

Diarienummer 2018-04898
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, LULEÅ
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - oktober 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet har till syfte att SWERIM AB i samarbete med AWA Sweden AB skall utarbeta en IP-strategi som skall stärka företagets konkurrenskraft på marknaden

Förväntade effekter och resultat

Ta fram en IP-strategi med SWOT-analys, kommer i korthet omfatta två workshop där vi identifierar SWERIMs styrkor och svagheter utifrån kunskap om befintlig IP, produktsärdrag, marknadsposition, konkurrentsituation, etc. Utkast kommer att itereras med SWERIM. Det initiala projektet kommer avslutas med möte avseende presentation av IP-strategi och implementeringsplan. Framtagandet av IP-strategin kommer i sig att inbegripa utbildningsmoment både inom IP och inom användning och implementering av IP-strategin. Tillämpa den och utvärdera kontinuerligt.

Planerat upplägg och genomförande

Framtagandet av IP-strategin, kommer i sig att inbegripa utbildningsmoment både inom IP och inom användning och implementering av IP-strategin. Stärka Swerim´s affärer!

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.