IP affärsstrategiskt verktyg. Piloter 2013_Almi

Diarienummer 2013-02945
Koordinator Almi Företagspartner Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 12 064 023 kronor
Projektets löptid juni 2013 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med bidraget är att ge små och medelstora företag en möjlighet att med expertkompetens inom området ta fram en strategi för hantering av företagets immateriella tillgångar, eller att utveckla sin befintliga strategi. Målet är att företaget efter projektets avslut ska ha en strategi som tydligt visar hur de fortsättningsvis ska hantera sina immateriella tillgångar på ett sätt som förstärker deras affärsplan, som är förankrad i organisationen, och som därigenom blir ett stöd i det fortsatta arbetet.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet blev att 119 SMF med experthjälp tog fram planer för hantering av sina immateriella rättigheter. Detta har upplevts som mycket positivt av företagarna och Almi innovationsrådgivare respektive affärsutvecklare vid inkubatorerna. PRV och VINNOVAs beskrivningen av hur checken ska användas har i vissa fall upplevts som lite för detaljerad och oflexibel. I de flesta fall utnyttjades det fulla checkbeloppet om 100 tkr, men i vissa fall behövde inte hela checkbeloppet utnyttjas.

Upplägg och genomförande

Checkarnas upplägg har i vissa fall upplevts som lite för detaljerat och oflexibelt. Almi Inkubation och Almi Innovation har arbetat efter lite olika processer, se tidigare raporter, och båda processerna har fungerat bra på det hela taget. Tidsfönstret att bevilja checkarna var dock lite knappt i pilotprojektet. Tiden för att upphandla och genomföra arbetet, som checken finansierade, var också lite för kort.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.