IoT Sweden

Diarienummer
Koordinator KUNGL. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA - Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att ta fram en ´målbild och strategi´ i form av en IoT-Agenda. Denna är framtagen och presenterad 10 Apr 2013. Vi har därmed nått projektmålet, samtidigt som vi identifierat några av IoT fundamentalt nya möjligheter att skapa nya och bättre tjänster, produkter, processer och miljöer. Vi kan bygga in intelligens i terminaler och maskiner av alla slag. Detta ger effektivare och i många fall mer användarvänliga och åtråvärda funktioner, tjänster och produkter inom alla branscher .

Resultat och förväntade effekter

IoT Sweden har byggt upp ett starkt intressentnätverk, som samarbetat och skapat en överenskommen övergripande målbild och en principiell strategi för genomförande. Projektet har skapat en agenda med hög kvalité och relevans för området IoT. Agendan har accepteras som en bra plan för IoT vid seminariet ´ Nationell agenda Internet of Things (IoT) Planerna att realisera IoT går genom en organisation, IoT Sverige, som består av en nätverk av universitet, institut och Industriföretag.

Upplägg och genomförande

1. Vårt samhälle behöver öka sin effektivitet i industrin under de närmaste åren för att få råd att utveckla och bibehålla vårt välstånd som nation. 2. IoT-tillämpningar kommer att vara en viktig del av lösningarna på samhällets utmaningar. 3. Såväl offentliga finansiärer som näringslivet kommer att satsa på innovationer inom IoT. 4. Produkter och tjänster inom IoT kommer att vara utsatta för global konkurrens. 5. Konsumentprodukter blir en viktig drivkraft för utvecklingen av IoT, 6. Slutanvändarna måste vara med. Allt går att göra, men vad blir använt?

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.