IoT som möjliggörare för effektivare smittspårning

Diarienummer 2016-03903
Koordinator INNOVATION SKÅNE AB
Bidrag från Vinnova 1 300 444 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - juni 2017
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång SIP IoT - Utlysning 4 Våren 2016, IoT för innovativ samhällsutveckling

Syfte och mål

Framtidens vård är uppkopplad, där digitala lösningar bidrar till tillgänglighet, trygghet, individanpassning och kvalitet. Detta kräver nya förhållningssätt och kompetenser inom såväl vården som beställare som hos teknikleverantörerna. Genom nära samverkan blir den offentliga aktören och leverantörerna ledande i att framgångsrikt beställa, utveckla och implementera IoT. Detta projekt syftar till att utveckla sådant samarbete där deltagande aktörer gemensamt bygger nya kompetenser och söker lösningar på en kritisk samhällsutmaning med hjälp av IoT.

Förväntade effekter och resultat

Resultat nuläges- och behovsanalys, tekniska möjligheter, utveckling av grundkoncept för smittspårning, och grov teknsik specifikation av en möjlig lösning identifiera och grovt anaylsera regulatoriska och organisatoriska förutsättningar experimentellt lärande och visualisering genom teknisk pilot kompletterande analys, kravspec inför ´fiktiv´ upphandling spridning av resultat och lärande från projektet Projektet syftar till att utvecklar förhållningssätt och kompetenser för att stödja framtida behovsarbeten, samutveckling och upphandlingar avseende IoT

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomför de första stegen i en förkommersiell upphandling i syfte att dels utforska hur IoT kan adressera en utmaning och dels utveckla förmågan till upphandling inom IoT bland deltagande aktörer. Företag får möjlighet att utveckla en innovativ lösning i samverkan med relevanta verksamheter samtidigt som ett mer övergripande lärande säkerställs genom att fler landsting samt communities inom connected health och IoT bjuds in att ta del av projektet och dess resultat under löptiden samt av erfarenheter och lärandet i projektet när projektet avslutats.

Externa länkar

Från Innovation Skånes hemsida finns länkar till pågående innovationsprojekt