Interkulturellt kommunikationsstöd

Diarienummer 2014-01443
Koordinator VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING - Angereds Närsjukhus
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

´Interkulturellt kommunikationsstöd´ syftade till att vidareutveckla konceptet ´Comic Health´ för att säkerställa pedagogisk och effektiv informationsförmedling, nå upp till brukares och vårdens krav på etik och säkerhet och förbereda för försäljning av konceptet. Projektet har utvecklat ett IT-baserat kommunikationsstöd varigenom patienter kan tillgodogöra sig information om diabetes och i kallelsebrev i bild, text och tal på 10 språk. Resultatet har utvärderats och nyttor verifierats.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har utvecklat 31 målgruppsanpassade bildserier om diabetes och 3 bildserier till kallelsen till kvinnor med konstaterade cellförändringar. Därtill har projektet utvecklat en IT-lösning med mediebibliotek, app och webbvy. Informationen till kallelsen förväntas minska uteblivandet vilket är ett problem. Vid diabetes förväntas kommunikationsstödet utbilda och informera patienter över tid, vilket ger en ökad kunskap om sjukdomen och motiverar till god egenvård.

Upplägg och genomförande

Projektet utvecklade information normkritiskt baserat på vårdprocesser, patienter, närståendes och vårdens behov. Utvecklingen har skett i nära samarbete med berörda aktörer. Verktyget har verifierats och produktens nytta har utvärderats av användarna. Projektet direktupphandlade ljudinspelningsstudios för inspelning av tal till bilder. Detta senarelade starten av kallelser medan testperioden riktad till diabetiker höll tidplan. Tekniken behöver utvecklas, särskilt gränssnittet till iPad.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.