Inteno Home Gateway Software Platform

Diarienummer
Koordinator INTENO BROADBAND TECHNOLOGY AKTIEBOLAG - Inteno Broadband Technology AB
Bidrag från Vinnova 1 900 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - april 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

För att vara fortsatt konkurrenskraftig mot våra kunder samt att få möjlighet att i vår tur konkurrensutsätta leverantörerna av hårdvara så har företaget utvecklat en egen mjukvaruplattform. Detta har vi uppnått genom att vi nu har en andra hårdvaruleverantör till den första ordern baserat på IHGSP.

Resultat och förväntade effekter

Sedan januari 2012 har vi demonstrerat IHGSP för ett antal intressenter och fått positiv återkoppling. IHGSP i drift i ett mindre internt fälttest. Den första juni 2012 kommer vi att tillhandahålla ett SDK till intresserade operatörer och utvecklare. Vi har inlett samarbete med en ny ODM i Taiwan. Vi har i samarbete utvecklat en ny hårdvara. Vi har baserat på den nya produkten med IHGSP fått en första beställning från en operatör i Finland. Första leverans beräknas till oktober 2012.

Upplägg och genomförande

Baserat på en tidigare PoC upprättade vi en projektplan på nio faser. Varje fas specificerar önskad funktion samt beräknad tidsåtgång. Vi beslutade att lägga på ytterligare 40% mot beräknad tidsåtgång på varje fas. Utvecklingsarbetet inleddes initialt med en konsult och efter hand rekryterades dels en egen utvecklingsresurs samt ytterligare konsulter. Vi omdisponerade även en intern resurs som sedan våren 2011 arbetat med utveckling. Projektet har letts av vår tekniska chef samt VD. Vi har haft projektmöten löpande, till en början varannan vecka och mot slutet något mer sällan.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02317

Statistik för sidan