Inteno Home Gateway Software Platform

Reference number
Coordinator INTENO BROADBAND TECHNOLOGY AKTIEBOLAG - Inteno Broadband Technology AB
Funding from Vinnova SEK 1 900 000
Project duration November 2010 - April 2012
Status Completed

Purpose and goal

För att vara fortsatt konkurrenskraftig mot våra kunder samt att få möjlighet att i vår tur konkurrensutsätta leverantörerna av hårdvara så har företaget utvecklat en egen mjukvaruplattform. Detta har vi uppnått genom att vi nu har en andra hårdvaruleverantör till den första ordern baserat på IHGSP.

Results and expected effects

Sedan januari 2012 har vi demonstrerat IHGSP för ett antal intressenter och fått positiv återkoppling. IHGSP i drift i ett mindre internt fälttest. Den första juni 2012 kommer vi att tillhandahålla ett SDK till intresserade operatörer och utvecklare. Vi har inlett samarbete med en ny ODM i Taiwan. Vi har i samarbete utvecklat en ny hårdvara. Vi har baserat på den nya produkten med IHGSP fått en första beställning från en operatör i Finland. Första leverans beräknas till oktober 2012.

Approach and implementation

Baserat på en tidigare PoC upprättade vi en projektplan på nio faser. Varje fas specificerar önskad funktion samt beräknad tidsåtgång. Vi beslutade att lägga på ytterligare 40% mot beräknad tidsåtgång på varje fas. Utvecklingsarbetet inleddes initialt med en konsult och efter hand rekryterades dels en egen utvecklingsresurs samt ytterligare konsulter. Vi omdisponerade även en intern resurs som sedan våren 2011 arbetat med utveckling. Projektet har letts av vår tekniska chef samt VD. Vi har haft projektmöten löpande, till en början varannan vecka och mot slutet något mer sällan.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.