Integration av sensorbläck med RFID/NFC-teknologi

Diarienummer 2016-01375
Koordinator INNOSCENTIA AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - december 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2016

Syfte och mål

Syftet med projektet var att integrera Innoscentias sensorteknik med tryck elektronik. Resultatmål och måluppfyllelse: - Uppnå tryckbarhet av sensormaterialet (klart) - Trycka sensormaterial på elektrod och läsa av signal (klart) - Utvärdera olika elektroder för optimerad signal (delvis klart, delvis pågående) - Identifiera tekniska specifikationer för integration med RFID/NFC (klart) - Identifiera och skapa en plan framåt för integration med tryckt elektronik - Tester på livsmedel för identifiering av signal (påbörjad) - Öka konduktiviteten i materialet (klart)

Resultat och förväntade effekter

Projektresultatet har nu bekräftat att det går att integrera materialet med tryckt elektronik och företaget har identifierat olika tillvägagångssätt för att implementera hela lösningen. Detta ger en bra språngbräda inför framtiden. Effekterna av projektet är att två nya sensormaterial har tillkommit samt att krav, ritningar och metoder avseende elektroderna har upprättats i samband med utvecklingen av en digital sensor. De nya materialen har förbättrade egenskaper vad gäller konduktivitet och känslighet, vilket gör det enklare att använda elektroder utan att ha en strömkälla.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts enligt plan med den avvikelsen att mer arbete än vad som förutspåddes har utförts av Innoscentia. Det har framförallt handlat om en rad utvärderingsserier av elektroder och deras förmåga att leda signalen. Parallellt har Innoscentia arbetat med att öka materialets konduktivitet och minska elektrodernas dimensioner. Beneli som samarbetspartner har tillfört mycket och hjälpt Innoscentia förbi några utmaningar som funnits gällande tryckbarheten. Stödet och expertisen från Malmö Högskola har bidragit väsentligt till att ta fram de tekniska specifikationerna för tekniken.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.