Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Integrated analytics for advanced machinery

Diarienummer
Koordinator Kungliga Tekniska Högskolan - Industriell produktion
Bidrag från Vinnova 4 499 998 kronor
Projektets löptid april 2019 - oktober 2022
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång Hållbar produktion – en satsning inom FFI

Syfte och mål

Projektets syfte och mål är att genom integrerad metrologi och analys öka resursutnyttjande graden av avancerade tillverkningsmaskiner och möjliggöra prediktering och optimering av systemprestanda.

Förväntade effekter och resultat

Förutom de direkta projektresultaten är IAM-projektets övergripande effektmål att stimulera ytterligare aktiviteter relaterade till ökad resurseffektivisering, ökad flexibilitet och produktivitet genom implementering och integrering av smarta sensorsystem och analysmetoder av de stora dataseten som genereras av sådana system. Projektet syftar till att involvera fler människor och stimulera ytterligare digitaliseringsprojekt bland konsortiemedlemmarna och andra organisationer som deltar i resutatspridningen.

Planerat upplägg och genomförande

Konsortiet länkar samman erfarna forsknings- och industripartner med stor kompetens inom nyckelområdena informationsteknologi och maskinsystem: givare- och dataöverföringssystem (SPM Instrument), avancerade verktygsmaskiner (Modig Machine Tool), tillverkningssystem (AB Volvo, GKN Aerospace och Volvo Personvagnar). Forskningspartnerna Kungl. Tekniska högskolan (projektkoordinator) och Chalmers tekniska högskola är två av Sveriges ledande forskningsutförare inom området med ansvaret för att utbilda nästa generations ingenjörer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 november 2021

Diarienummer 2018-05033

Statistik för sidan