Innovativt hjälpmedel vid inkontinens

Diarienummer 2016-01339
Koordinator DeoDoc AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - januari 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2016

Syfte och mål

Ofrivilligt urinläckage medför betydande lidande för individen och stora kostnader för samhället, uppskattningsvis 2% av den totala sjukvårdskostnaden i Sverige. Urininkontinens klassas av WHO som en folksjukdom, trots detta finns det idag inte tillräckligt tillfredsställande hjälpmedel för lindring av läckagebesvär. Syftet med detta projekt har varit att utvärdera, förbättra och kliniskt testa ett unikt innovativt hjälpmedel som lindrar inkontinensbesvär. Ovan mål har nåtts och marknadslansering förväntas i slutet av 2017.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i framtagning av prototyper som utvärderats via oberoende laboratorium samt den drabbade gruppen. Modifiering av prototyperna har gjorts baserad på feedback som fåtts gällande effekt och användarvänlighet. Kliniska tester av slutgiltig prototyp har utförts med god effekt.

Upplägg och genomförande

Baserat på 40 års klinisk erfarenhet vet vi grundare att de hjälpmedel som idag finns på marknaden inte fungerar effektivt och tillfredsställande för den drabbade gruppen. Vår unika innovation är ett hjälpmedel som effektivt och enkelt lindrar besvär. För att testa användarvänlighet och effekt har vi behövt göra prototyper och modifierat dessa efter feedback. Slutgiltig prototyp har modifierats och testats kliniskt och är redo för immateriell process och CE-märkning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.