Innovativa användare i en samverkande e-förvaltning - följdinvestering 2011 ÖST-projektet

Diarienummer
Koordinator Järfälla kommun - Socialförvaltningen
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid augusti 2011 - februari 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Genom tilläggsfinansiering ska tjänsterna vidareutvecklas för spridning till nya användningsområden och därigenom skapa nya möjligheter för kommersialisering. Tjänsterna utvecklas för integration med en generell delprocess för sänkt avgift etableras. Nya målgrupper får möjlighet att utnyttja den automatiska handläggning som tjänsterna erbjuder genom tillämpning av tjänstecertifikat. 2 nya tjänster skall etableras och de skall utgå ifrån ett automatbeslut. Affärsmodellen utvecklas utifrån Kammarkollegiets ramavtal så att kommersialisering förenklas.

Resultat och förväntade effekter

Nyttoanalysen avseende Trygghetstelefon i öST-projektet gav följande resultat: Före: Arbetsprocessen för trygghetstelefonbestod inledningsvis av 15 steg, från ansökan till arkivering. Totalt åtgick mellan 48,5-68,5 minuters arbetstid för att hantera ett ärende. Efter:Efter införandet av den öppna sociala e-tjänsten minskade arbetstiden till 10-11 minuter, en reduktion med ca 80%, ca 200 SEK, (77-85%) ledtiden med åtminstone 40%.

Upplägg och genomförande

Förankring i verksamheten för detta projekt juni juli 2011och startar 2011-08-01. Val av de nya tjänsterna inom LSS slutet september. Realisering av de nya tjänsterna oktober november. öka effekten i de befintliga öST-tjänsterna september oktober Utveckling av affärsmodellen september oktober. Utarbetning av den nya affärsmodellen oktober 2011. Implementering av e-underskrift för handläggare samt remiss till andra myndigheter helt elektroniskt november 2011. Svårt att förankra i verksamheten pga hög personalomsättning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.