Innovativa antivirala substanser: den första metoden för behandling av enterovirusinfektioner

Diarienummer 2017-04495
Koordinator Curovir AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 hösten 2017

Syfte och mål

Curovir har tagit fram nya substanser aktiva mot enterovirus och som har goda förutsättningar för att kunna utvecklas till det första godkända läkemedlet mot en rad enterovirus inducerade sjukdomar såsom typ 1 diabetes, hjärninflammation och sepsis. Trots att enterovirus infektioner drabbas många miljoner människor världen över årligen så finns det i dag inga godkända läkemedel och vårt mål med projektet är att utvärdera våra substanser och kunna visa klinisk effekt in-vivo för att så småningom kunna välja en "candidate drug" för vidare preklinisk utveckling.

Förväntade effekter och resultat

Vårt mål är att efter projektet komma närmare ett val av en sk. candidate drug för vidare preklinisk utveckling. Ca ett år senare tror vi att vi har genomfört dom erfoderliga studierna för att kunna påbörja en klinisk utveckling. Förhoppningen är sedan efter fas 1 eller fas 2 kunna utlicensiera projektet till ett större läkemedelsbolag som kan ta den fortsatta kliniska utvecklingen. Det kan ge bolaget resurser att vidareutveckla bolaget.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av arbetspaket som innefattar: 1, In-vivo toxicitetstudier i råtta som kommer att utföras på ett flertal substanser 2, Odling av större mängder av virus för användning i in-vivo studier samt att sätta upp utvärderingsmetoder (PCR, plack assay, etc) 3, Sätta upp djurmodellen vilken är en akut Coxsackie B3 inducerad pankreatit modell. 4, "Proof of concept" i djurmodellen. Där vi vill kunna visa på en dos-respons effekt av en eller flera substanser. 5, Screening av flertal substanser i djurmodellen för att kunna ranka deras effekt sinsemellan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.