Innovativ statistik för att nyttiggöra genomdata

Diarienummer 2017-02593
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi
Bidrag från Vinnova 195 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Detta projekt syftar till att etablera ett nytt samarbete mellan Uppsala universitet, och Statisticon med mål att undersöka om ny och inom universitetet utvecklad statistisk metodik för analyser av genetiska data kan främja innovation inom näringslivet, om nya samverkansvägar kan tas fram för att snabbare nyttiggöra sådana innovationer och associerad kunskap i framtiden, samt identifiera organisationer i näringslivet som önskar få tillgång till denna metodik och kompetens.

Förväntade effekter och resultat

Genetiken kommer i framtiden vara en bas för, till exempel, diagnos och behandling av sjukdom. För att nå dit behöver vi ta bort flaskhalsen som den statistiska analysen av genetiska data är idag. Inom universitetet utvecklas ny statistisk metodik, men det tar idag lång tid innan den nyttiggörs i näringslivet. Vi undersöker om den senast utvecklade metodiken är av intresse för näringslivet och börjar bygga en samarbetsplattform för effektivt överföring av den från forskning till tillämpning.

Planerat upplägg och genomförande

Örjan Carlborg kommer att förlägga sitt arbete hos Statisticon i flera längre perioder. Då sammanställs först existerande kunskap och erfarenhet inom hans forskargrupp och Statisticon för statistik analys av genomdata. Sedan utreds hur denna skulle kunna omsättas i en produkt/stöd som bidrar till innovationsprocessen i företag som utnyttjar genomdata. Möjliga nationella och internationella kunder inom området kommer sedan gemensamt att uppvaktas för att utreda behovet av det stöd som kan erbjudas. Slutresultatet sammanställs i en affärsplan för området inom Statisticon.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.