Innovationsupphandling av återanvändningssystem

Diarienummer 2014-00873
Koordinator SYDSKÅNES AVFALLSAKTIEBOLAG, SYSAV
Bidrag från Vinnova 653 940 kronor
Projektets löptid januari 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande syftet att utveckla beställarkompetens och få fördjupad förståelse för innovativa processer och därigenom stimulera FoU, är till stor del uppfyllt i och med att genomförandet av UTVECKLING genomfördes enligt planen med ett positivt resultat. Målet att bidra till utveckling av marknadsbaserade lösningar på hur återanvändningsgraden kan öka, har till stor del nåtts då sju tävlingsdeltagare har utvecklat idéer som alla bedöms ha potential att nå marknaden och möta delar av utmaningen.

Resultat och förväntade effekter

En förväntad effekt har varit ett aktivt deltagande i utvecklingen av ny/kompletterande lösning för att öka återanvändningsgraden av material som idag lämnas till åVC, stimulera den egna branschen och utveckla rollen som beställare. Utöver tävlingsdeltagarna har underleverantörer, medlemmar i SAMSA, forskare och andra intressenter varit involverade i utvecklingsfasen. Detta har bidragit till att upphandlingen redan i denna fas har uppnått resultat och förväntad effekt.

Upplägg och genomförande

Projektet genomförs i fyra faser. 1) Förstudie - fördjupad problem- och behovsformulering 2) Inbjudan och undersökning av lösningar 3) Pilotanläggningar 4) Underlag för kommersiell upphandling Det har skett en marginell förskjutning av FAS 2, eftersom vissa moment tog längre tid än väntat. Förskjutningen har inneburit ca två månaders försening av fasens avslutning.

Externa länkar

Projektets hemsidan där förfrågningsunderlag, frågor & svar, film, pressmeddelanden, process m.m. finns samlat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.