Innovationstävling 2014 Naturskyddsföreningen

Diarienummer 2014-03871
Koordinator Svenska Naturskyddsföreningen
Bidrag från Vinnova 415 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Naturskyddsförening har tillsammans med partners genomfört en innovationstävling inom miljöteknikområdet med god miljöpotential. Tävlingen var avgränsad till styr och regler system för villor. Det vinnande bidraget underlättar mikroproduktion av el samt ger miljövinster i form av laststyrning och energieffektivisering. Naturskyddsföreningens har även att öka sin kompetens för innovationstävlingar samt engagerat innovatörer och marknadsaktörer och skapat en bas för fortsatt arbete.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en innovationstävling genomförd i samarbete med olika samarbetspartners där innovatörer har fått hjälp och stöttning i syfte att realisera en produkt som ger stora energi- och miljövinster genom bättre styrning av villors energianvändning. Naturskyddsföreningen och dess samarbetspartners har även lärt sig mer om innovationstävlingar samt hur man drar nytta av och kan arbeta framgångsrikt med dessa.

Upplägg och genomförande

Inledningsvis skapade en grund för projektet genom att skapa en projektgrupp och förankra mål. Tillsammans utformades marknadsföringsaktiviteter och tävlingsregler. Tävlingen delades in i två delar, där första delen var friare och mer öppen för idéskisser, del två var avgränsad till företag och prototyper. Tävlingarna exponerades och marknadsfördes brett och resulterade i ett flertal intressanta förslag. En expertjury utvärderade och utsåg vinnaren som presenterades på Elfack mässan i Göteborg.

Externa länkar

EnergyHub vann tävlingen för att Klimatmaxa villorna

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.