Innovationsagenda för framtidens mediadistribution

Diarienummer 2013-05235
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Kista
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - januari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att formulera en agenda för framtidens mediedistribution, genom att belysa svenska industrins utmaningar och möjligheter i den pågående globala medierevolutionen. En målsättning var att ett brett spektrum av aktörer inom området för mediedistribution över Internet bör ges möjligheten att ge input till arbetet. Syftet med agendan är att föreslå ett program för forskning och innovation inom mediedistribution över Internet, vilket kan resultera i tillväxt och ökad konkurrenskraft i Sverige och bidra till möta viktiga globala samhällsutmaningar. Detta har åstadkommits

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av detta projekt är en forsknings- och innovationsagenda för framtidens mediedistribution i Sverige. Projektet resulterade också i en aktiv diskussion med den svenska industrin och akademin, som gav värdefulla bidrag till agendan. Många nya kontakter togs och har etablerat. Agendan presenterar en vision, mål och aktiviteter som kan vara en grund för en forsknings- och innovationsprogram for digital mediedistribution.

Upplägg och genomförande

Arbetet har främst utförts av en liten skrivargrupp från Acreo, SICS, Interactive Institute och Lunds universitet. Denna grupp har haft 26 ordinarie sammanträden, utöver det arbete som utförs mellan mötena. En referensgrupp bestående av representanter från Arkena, Ericsson, Viaplay, TV 4, Spotify, Teliasonera och Peerialism, har varit inblandad i processen. Dessutom har projektet involverat och fått stöd från ett antal organisationer, både från industri och akademi. 40 organisation inklusive referensgruppen stödjer nu agendan.

Externa länkar

Strategic Innovation Agendas & Areas at Swedish ICT

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.