Innovation Platforms - New Regional Innovation Methodologies

Diarienummer
Koordinator Cardiff University - Centre for Advanced Studies
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - maj 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Studien avser att undersöka Innovationsplattformar som nästa fas i Regional innovationspolitik och motiveras av att fruktbara innovationer i växande utsträckning uppträder i gränssnitten mellan olika sektorer eller kluster. Den specifika forskningsfrågan är hur Grand Challenges kan bli en källa till strategisk tillväxt för svenska kluster inom ramen för VINNVäXT, Tillväxtverkets klusterprogram och regionala klustersatsningarna i Skåne.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade resultat av projektet är processkunskap om tillämpning av designtänkande användbart för såväl affärsutveckling som policyutformning samt handlingsinriktade förtydliganden av begreppet Grand Challenges och som del av detta ökade insikter om gränsöverskridande innovationssamarbete

Upplägg och genomförande

Centralt i projektet är tillämpning av designtänkande i formen av workshops som genomförs i två omgångar. Dessa förbereds genom analys av Grand Challenges och intervjuer med klusterföreträdare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02574

Statistik för sidan