Innovation Platforms - New Regional Innovation Methodologies

Reference number
Coordinator Cardiff University - Centre for Advanced Studies
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration November 2010 - May 2011
Status Completed

Purpose and goal

Studien avser att undersöka Innovationsplattformar som nästa fas i Regional innovationspolitik och motiveras av att fruktbara innovationer i växande utsträckning uppträder i gränssnitten mellan olika sektorer eller kluster. Den specifika forskningsfrågan är hur Grand Challenges kan bli en källa till strategisk tillväxt för svenska kluster inom ramen för VINNVäXT, Tillväxtverkets klusterprogram och regionala klustersatsningarna i Skåne.

Results and expected effects

Förväntade resultat av projektet är processkunskap om tillämpning av designtänkande användbart för såväl affärsutveckling som policyutformning samt handlingsinriktade förtydliganden av begreppet Grand Challenges och som del av detta ökade insikter om gränsöverskridande innovationssamarbete

Approach and implementation

Centralt i projektet är tillämpning av designtänkande i formen av workshops som genomförs i två omgångar. Dessa förbereds genom analys av Grand Challenges och intervjuer med klusterföreträdare.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.