InnoMine II - innovativ gruvavfallsåtervinning

Diarienummer 2013-00314
Koordinator KOPPARBERGS PIGMENT AB
Bidrag från Vinnova 582 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - januari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

(1) Utveckling av torr pigmentprocess med gruvavfall som råvara En process har testats och pigment har tillverkats i teknisk skala. Företagets test- och produktionsanläggning har byggts ut (2) Test av pigmentegenskaper och kvalitetsoptimering Pigmentråvaran har analyserats liksom hur sammansättning och kornstorlek mm påverkar kvalitet och kulör (3) Analys av miljökonsekvensen Analys pågår av betydelsen framtida efterbehandlingsmöjligheter av att Fe(III)-utfällningar avlägsnas från en gruvdeponi

Resultat och förväntade effekter

(1) En torr pigmentprocess utgående från historiskt gruvavfall som pigmentråvara är introducerad, och tillverkning och lansering av en konkurrenskraftig färg med dokumenterade egenskaper förväntas i nästa fas av projektet (2) Nya möjliga pigmentråvaror skall testas i nästa fas av projektet (3) Förväntafe effekter av att en vittringsdrivande komponent avlägsnas från historiskt gruvavfall (sulfidmalm) kan kvantifieras och demonstreras, speciellt betydelsen för valet av efterbehandlingsstrategi

Upplägg och genomförande

(1) Preparering av gruvavfall för analys och pigmentberedning insamling, grovsiktning i fält; krossning, malning, siktning och bränning i testanläggning (2) Laboratorieanalyser kemisk karakterisering (element- och fasanalys, kornstorlek, mm), vittringspotential (oxidation av sulfider med Fe(III) ), analys av kulör, hållbarhet mm (3) Teoretisk analys, tolkning betydelsen av olika parametrar för färgkvalitet, bedömning av nya möjliga pigmentråvaror, miljökonsekvensanalys, marknadsanalys

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.