Innate Surfaces

Diarienummer 2014-01435
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Kemi, material och ytor, Borås
Bidrag från Vinnova 2 039 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - augusti 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Incoming 2014-03-14

Syfte och mål

Målet för projektet har varit att utveckla och studera nya typer av biomaterialbaserade lösningar på biofilmsinducerade infektioner på medicinsk utrustning. Projektet fokuserade också på att utveckla projektledaren Dr. Johan Svenson mot en framtida svensk forskningsledare inom biomaterialkemi. Både det vetenskapliga arbetet och den personliga utvecklingen har följt projektplanen och har lett till en docentansökan i Biomaterialkemi vid Linneuniversitet.

Resultat och förväntade effekter

De vetenskapliga resultaten av projektet har lett till ökad insikt om hur man kan modifiera antibakteriella peptider för att styra deras bioaktivitet mot olika typer av mikroorganismer. Den vidare utvecklingen av Dr. Svensons vetenskapliga karriär har gjort honom kompetent till att ansvara för multinationella forskningsprojekt vilket förväntas leda till flera framtida projekt fokuserade på att begränsa utvecklingen av mikrobiella biofilmer.

Upplägg och genomförande

Projektet har till största delen bedrivits på SP Sveriges tekniska forskningsinstitut och det inkluderar materialstudier och biologisk utvärdering. Delar av syntesarbetet, främst framställning av peptider, har utförts vid UiT Norges Arktiska universitet. Samarbetet mellan SP och UiT har fungerat problemfritt även om det initialt fördröjdes på grund av ändring i personalstyrkan vid UiT. Projektet har även innefattat samarbete med Linneuniversitetet och University of Auckland.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.