Inkubationsstöd - Excellens 2018-2019 - Innovatum Inkubator

Diarienummer 2017-02432
Koordinator Innovatum AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Inkubationsstöd - Excellens
Ansökningsomgång 2017-01591-en

Syfte och mål

Att på ett effektivt sätt stärka utveckling av och värdeskapandet i nya kunskapsintensiva företag med stor internationell potential inom Innovatum Inkubator.

Förväntade effekter och resultat

Uppnå prognostiserat antal kunskapsintensiva företag med internationell potential. Fortsatt utveckling av kvalitativa arbetssätt som innebär stark utveckling och resultat i dessa företag. Ökad kvalitativ samverkan med parter i näringsliv och akademi, samt med andra innovationsplatser.

Planerat upplägg och genomförande

Upplägget följer Innovatums struktur för arbetssätt och processer för inkubation. Insatserna för företagen utförs av Innovatum affärsteam/affärsutvecklare i samspel med extern expertkompetens, och i samverkan med parter inom näringsliv och akademi, samt i samverkan med andra innovationsplatser.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.