Industriell håltagning i lättviktsmaterial

Diarienummer
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP, Piteå
Bidrag från Vinnova 625 905 kronor
Projektets löptid juli 2015 - juni 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt - våren 2015

Syfte och mål

Projektets syfte var att, via nya tekniker inom borrning och vattenskärning, utveckla kostnadseffektiva metoder för håltagning för skruvförband och genomföringar i hybrida svårbearbetade lättviktsmaterial (kolfiberkomposit- metall) tillsammans med flera aktörer i leverantörskedjan från olika branscher: flyg, rymd och verkstadsindustri. Teamet hann, trots att projektet avslutades i förtid, genomföra vattenskärningsförsök av en fullstor kompositkomponent inom rymdindustrin, samt verifiera ett nytt system för robotiserad vattenskärning i 3D av komposit.

Resultat och förväntade effekter

På grund av att projektet tvingades avbrytas i förtid saknades tid och resurser att genomföra de planerade praktiska testerna och simuleringen av håltagningsmetoder för att åstadkomma effekter i form av kostnadsreduktion och kortare ledtider för håltagning i lättviktsmaterial. Positiva effekter av projektet är att en konstellation med olika aktörer skapats med en förhöjd kännedom om både aktörer och möjliga nya tekniker (vattenskärning, borrning). Detta kan leda till att flera av de önskade effekterna snabbare uppfylls än innan, tex i form av kommande samverkansprojekt.

Upplägg och genomförande

Projektet startade med 5 tekniska arbetspaket samt projektledning. Under tiden som projektet pågick genomfördes arbeten med metodutveckling och förberedande tester hos de enskilda aktörerna. Det gemensamma seminarium efter 8 månader som var avsett att presentera resultat och planera för fortsatt implementering av resultat sköts fram då en av nyckeldeltagarna tyvärr var tvungna att hoppa av projektet. En nyplanering gjordes då av projektet med en reducerad omfattning och budget, denna avvek för mycket från ursprungsplanen för att finansiären skulle kunna godkänna planen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-01302

Statistik för sidan