Induktionssintring av pulverkomponenter

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - september 2013
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång FFI Hållbar produktionsteknik - hypotesprövning 2012

Syfte och mål

Målet med projektet var att utvärdera möjligheter och begränsningar med induktionssintring. Projektets resultat visar att induktionssintring är möjligt. Den enda begränsningen vi har sett efter försöken kan vara produktionstakten. Detta kan balanseras med att induktionssintring är en mycket mer flexibel produktionsteknik än ugnssintring där takten skall hållas konstant. Inga andra tekniska begränsningar har hittats under projektet gällande t.ex. temperatur homogenitet, sintringskvalitet, oxidation.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten på induktionssintrade komponenter gällande både mekaniskprovning och mikrostruktur har överträffat förväntningarna: ökad böjhållfasthet med 10% och slagseghet med 20% jämfört med ugnssintring och brottytor som tyder på mycket starka halsar där brottet går genom pulverkornen.

Upplägg och genomförande

Fokusen under projektet har varit att sintra med induktion och utvärdera sintrade komponenter med avseende till mikrostruktur och mekaniska egenskaper. Att börja projektet med att sintra små komponenter har kunnat visa att temperaturen som mäts med infraröd pyrometer stämmer inte med verkliga temperaturen i komponenten. Den skillnaden kunde utvärderas och sintringen av skarpa prover för mekanisk provning kunde utföras med hänsyn till den skillnaden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-02513

Statistik för sidan