Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Incubation as model for organising and leading innovation-processes from/with larger/established bus

Diarienummer
Koordinator Copenhagen Business School
Bidrag från Vinnova 499 399 kronor
Projektets löptid december 2016 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har varit att mot bakgrund av tidigare studier av inkubatorer, skapa ny kunskap om storföretagens förutsättningar och organisatoriska villkor vid utvecklandet av inkubator/accelerator stöd, i samarbete med stör-/eko-systemet för innovation och entreprenörskap. Denna nya kunskap har vi sammanstt i en rapport, användbar för inkubatorer såväl som för storföretag och andra aktörer i stöd-/eko-systemet. Rapportens innehålla har diskuterats med Krinova och Torben Hede som samarbetspartners. Ett utbildningsmaterial och ett beslutsverktyg har också utvecklats.

Resultat och förväntade effekter

Vi har nått de resultat vi ville: producerat de rapporter, utbildnings- och beslutsstöd vi ville. De omedelbara effekterna av detta har varit en rik dialog med aktörer i stöd-/eko-systemet för innovation och entreprenörskap i Skåne, samt ett nära samarbete med SonyMobile, Lund. Storföretagsaktörer med ambitionen att utveckla inkubatorer/acceleratorer till stöd för innovation/nyföretagande och inkubatorer med ambition att arbete med storföretag kring detta har fått ny kunskap tillgängliggjord och nya verktyg/utbildningsmaterial.

Upplägg och genomförande

Här hänvisar vi till den bilagda rapporten, vilken innehåller detaljerade beskrivningar av genomförande och analys.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04536

Statistik för sidan