Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Incubation as model for organising and leading innovation-processes from/with larger/established bus

Reference number
Coordinator Copenhagen Business School
Funding from Vinnova SEK 499 399
Project duration December 2016 - June 2018
Status Completed

Purpose and goal

Syftet har varit att mot bakgrund av tidigare studier av inkubatorer, skapa ny kunskap om storföretagens förutsättningar och organisatoriska villkor vid utvecklandet av inkubator/accelerator stöd, i samarbete med stör-/eko-systemet för innovation och entreprenörskap. Denna nya kunskap har vi sammanstt i en rapport, användbar för inkubatorer såväl som för storföretag och andra aktörer i stöd-/eko-systemet. Rapportens innehålla har diskuterats med Krinova och Torben Hede som samarbetspartners. Ett utbildningsmaterial och ett beslutsverktyg har också utvecklats.

Expected effects and result

Vi har nått de resultat vi ville: producerat de rapporter, utbildnings- och beslutsstöd vi ville. De omedelbara effekterna av detta har varit en rik dialog med aktörer i stöd-/eko-systemet för innovation och entreprenörskap i Skåne, samt ett nära samarbete med SonyMobile, Lund. Storföretagsaktörer med ambitionen att utveckla inkubatorer/acceleratorer till stöd för innovation/nyföretagande och inkubatorer med ambition att arbete med storföretag kring detta har fått ny kunskap tillgängliggjord och nya verktyg/utbildningsmaterial.

Planned approach and implementation

Här hänvisar vi till den bilagda rapporten, vilken innehåller detaljerade beskrivningar av genomförande och analys.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 8 May 2017

Reference number 2016-04536

Page statistics