Impact of novel harsh environment sensing on future process control and automation

Diarienummer 2014-05273
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 456 200 kronor
Projektets löptid december 2014 - oktober 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2014

Syfte och mål

Att eftersöka och sammanställa de mest lovande nya sensorteknologierna och forskningsresultaten för tuffa miljöer för att medvetandegöra processindustrin om möjligheter och vägar för implementering av ny sensorteknolgi. Att skapa interaktion och kontakter mellan svensk processindustri och representanter för nya sensorteknologier. Detta är gjort genom sammanställandet av en rapport med sensorteknologier för tuffa miljöer samt en genomfört workshop i samma ämne.

Resultat och förväntade effekter

Det direkta resultatet av projektet är rapporten med nya sensorteknologier samt den genomförda workshopen. En indirekt konsekvens och förväntad effekt av detta är att såväl processindustrin och sensorteknologirepresentanter har fått större kunskap om varandra vilket är en bra grund för att utveckling av nya teknologier sker i rätt riktning och att processindustrin ges möjlighet att förbereda för implementeringen av ny teknik. Hur det reella långsiktiga utfallet på detta blir går inte att avgöra nu, bara att förutsättningarna för att nå målen nu är bättre.

Upplägg och genomförande

Att möta ett flertal processindustrier, med egna ögon se deras processer, samt intervjua dem om deras önskemål och krav där det i dagsläget inte har fungerande sensorlösningar har varit en bra grund i arbetet med att identifiera nya sensorteknologier. Baserat på kraven och önskemålen som framkom från intervjuerna eftersöktes nya relevanta sensorteknologier och forskningsresultat bland företag och forskaraktörer. En slutlig matchning mellan problem och lösning skedde sedan i form av en workshop, som skapade en ömsesidig förståelse mellan problem och lösningsägare.

Externa länkar

På sidan finns rapporten nedladdningsbar för alla intresserade. Likaså presentationer från Workshopen

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.