IMAGIC mot nya utmaningar

Diarienummer
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Kista
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet rör sensorer och sensorsystem, och speciellt digital bildalstring baserat på röntgen och infrarött. Fokus ligger mot att utveckla mikro/nanoelektroniska nyckelkomponenter spec detektorer och bildsensorer av olika slag och att därefter i samarbete med företagen bygga system baserade på dessa. *Utvecklat en linjär mikrobolometer-matris (IR-detektor) som kan anpassas att detektera kemikalier / gaser. *Vidareutvecklat en röntgendetektor med isotrop detektion till nytta för företaget ScandiDos. *Etablerat samarbete om känsliga detektorer i nära IR-området.

Resultat och förväntade effekter

Generellt skapa tillväxt i svensk industri genom att utveckla ny teknologi på elektronikhårdvarusidan -speciellt optiska sensorer och bildsensorer, samt sensorsystem. Driva projekten till en systemnivå där företagen kan ta över och göra produkter. Utveckla området mot framtida industri- och samhällsbehov. *Den teknikplattform som byggts upp kommer att vara till parternas nytta framöver. *Ett kontaktnätverk har byggts upp till nytta för parterna. *Vi har aktivt deltagit i Vinnovas agenda-arbete kring ´Smarta Elektroniksystem för Sverige´ där företagen har stort intresse

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits med IMAGICs gamla medlemsföretag men har också öppnat upp för nya företag/samarbetspartners för att skapa överbryggning till nyare verksamhet. Innehåller både en generisk forskningsdel och en mer industriorienterad del. Dessutom kunskapsspridning, seminarier mm. *Att dela upp projektet i en mer tillämpad, industriorienterad del, samt en mer basteknikorienterad del, har fungerat utmärkt. *Nya företagspartners: Biocrine och StrainLabs. *Vi arrangerade tvådagars-konferensen ´Breakthroughs in Sensor Technology´ som drog 120 deltagare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.