I jakten på talang - Talent Indicator

Diarienummer 2012-00212
Koordinator NOVA 100 AB
Bidrag från Vinnova 1 490 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har syftat till att utveckla ett nytt tillvägagångssätt för att effektivisera ett rekryteringselement som är ett av de mest tidskrävande och minst värdeskapande (per tidsinsats) inom HR- och rekryteringsbranschen: den initiala kandidatskattningen. Genom projektet har en digital och dynamisk process skapas genom vilken organisationer kraftigt kan minska sin administrativa börda vid rekryteringar utan att riskera kvalitetstapp eller försämrad kandidatupplevelse.

Resultat och förväntade effekter

Genom Talent Indicator-teknologin ges möjlighet att skapa följande värden för arbetsgivare: -En attraktivare, relevantare och mer interaktiv kandidatupplevelse vid jobbsök och spontanansökningar -En effektivare och snabbare initialskattning av kandidaters kompetensmatchning mot specifika företag och tjänster -En kvantitativ mätbarhet av vilka rekryteringskanaler som bäst tillgodoser användarens behov genom systeminbyggd kartläggning av kandidatursprung

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i flera stadier där efterforskning, teknisk utveckling och koncepttester ingått. Efterforskningen har utförts genom intervjuer med världsledande företag och universitet samt genom konsultering kring matematiska modeller. Den tekniska utvecklingen har omfattat TI-konceptet, användargränssnitt, kandidathantering och dataanalys. Tester i live-miljö har utförts både genom kunddrivna projekt och genom belastnings-, validitets- och användarupplevelsetester på fokusgrupper/paneler.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.