HUGIN - ett nytt motion capture camerasystem

Diarienummer 2018-01888
Koordinator Qualisys AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Syfte och mål

Syftet med Hugin-projektet är att utveckla en ny kameraplattform för användning inom Qualisys kärnområde, biomekanisk analys av människor. Målsättningen med Hugin-projektet är att utveckla kameraprototyper som kan användas i de systemlösningar Qualisys erbjuder.

Förväntade effekter och resultat

Förväntad effekt är att Qualisys stärker sin position som en ledande aktör inom motion-capture-marknadssegmentet med ny teknik. Förväntat resultat är att 10st prototyper tas fram inom projekttiden med förberedelse till serieproduktion.

Planerat upplägg och genomförande

Planerat upplägg är att genomföra förstudie, generera kravdokument, utveckla mekanik, elektronik och programvara, tillverka prototyper och genomföra funktionell testning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.