Högsäkerhetsprodukter på COTS plattformar

Diarienummer 2014-00702
Koordinator SICS SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 6 239 956 kronor
Projektets löptid maj 2014 - september 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

HASPOC-projektets mål var att bidra till att säkra digitala infrastrukturer så att tjänster och kommunikation blir tillgänglig, tillförlitlig och kan motstå cyberattacker. Projektet utvecklade i detta syfte en öppen, säker virtualiseringsplattform baserad på ARMv8 CPU arkitekturen för inbyggda system, HASPOC-plattformen. Denna plattform uppfyller målen då den med hög tillit kan leverera strikt isolation och kontrollerad kommunikation mellan gästsystem som exekverar på plattformen.

Resultat och förväntade effekter

HASPOC-plattformen uppvisar goda prestanda och är tillgänglig som open source. Två demonstratorer visar på dess användbarhet i design av säkra inbyggda system. Då den dessutom är förberedd för evaluering enligt Common Criteria standarden och har, under vissa förutsättningar, formellt verifierats att uppfylla strikta säkerhetskrav förväntas den bli använd i olika säkerhetskritiska system som tex kryptoutrustning, säkra mobiltelefoner, brandväggar, SCADA system, mobile nätverk, flyg- fordons- och medicinska system, och IoT.

Upplägg och genomförande

HASPOC-plattformen utvecklades i en serie av steg och utvecklingen förankrades i projektets referensgrupp. Den första större aktiviteten var att definiera strikta krav. Parallellt med detta skedde en modulär design och utveckling av plattformen. Design av lösningen skedde i nära samarbete med aktiviteterna för formell verifieringen av plattformens säkerhetsegenskaper och förberedelserna för en Common Criteria evaluering.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.