Högkänslig och inmärkningsfri IR-spektroskopi för igenkänning av molekylära signaturer vid kronisk smärta

Diarienummer 2015-01559
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 2 905 917 kronor
Projektets löptid september 2015 - augusti 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Incoming 2015-03-17

Syfte och mål

Projektet har tre sammanlänkade vetenskapliga och kliniska mål: 1) Att utveckla en ultrakänslig inmärkningsfri mätmetod för att kunna analysera små molekylära förändringar i kliniska prover genom evanescent infraröd spektroskopi. 2) Att verifiera mätmetodens prestanda genom benchmarking mot konventionella analysmetoder som idag används kliniskt. 3) Att applicera den nya mätmetoden på kliniska prover från patienter som lider av kronisk smärta och försöka identifiera molekylära signaturer för smärtande tillstånd genom att jämföra med prover från kontrollpersoner.

Förväntade effekter och resultat

- Objektiv mätmetod för smärtande tillstånd. - Samverkan mellan Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset och Canadian Light Source. - Karriärutveckling för Saroj Kumar.

Planerat upplägg och genomförande

Akademiska sjukhuset i Uppsala tillhandahåller relevanta frågeställningar inom kronisk smärta samt patientprover, vid ångströmlaboratoriet utvecklas en helt ny typ av inmärkningsfri mätmetod baserad på IR ljus, och vid Canadian Light Source finns en avancerad synkrotronanläggning. Genom att applicera kliniska prover i utvecklingen av nya känsliga analysmetoder så kommer data kunna användas för att ge vägledning om molekylära signaturer för objektiv diagnos av kronisk smärta. Nyckelpersonen i detta arbete kommer vara Dr. Saroj Kumar, som är sammanhållande projektledare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.